กีฬา

การพนันทุกคนไม่มีผู้ใดหวังพึ่งดวง มีสติสัมปชัญญะให้เยอะที่สุด